Tag Archives: ส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี

ประโยชน์ของการออกกำลังกาย

                ออกกำลังกายประจำร่างกายแข็งแรง  แล้วทำไมถึงแข็งแรง  แล้วมีประโยชน์อย่างไรเกี่ยวกับร่างกายเราบ้าง  การที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีการส่งเสริมการออกกำลังกายนั้น  เพื่อให้สุขภาพของเรานั้นมีความแข็งแรงต้านภัยต่อโรคต่างๆ  ยังมีผลต่อสุขภาพใจเราได้อีก  การออกกำลังที่ควรทำนั้นอย่างน้อยก็ 30 นาที 3 ครั้งต่อสัปดาห์หรือระหว่างกายทำงานก็สามารถที่จะทได้เช่นกัน  ประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รวบรวมมานำเสนอเพื่อให้ทราบความสำคัญสำหรับการออกกำลังกายสำหรับทุกคน มีดังนี้                 ช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย  การออกกำลังนั้นช่วยให้ร่ายกายเรามีระบบหมุนเวียนโลหิตที่ดีขึ้นช่วยให้สาร อาหารต่างๆ  ที่เราได้กินเข้าไปนั้นสามารถที่จะดูดซับได้เร็วขึ้นและมากขึ้นช่วยถ่ายเทไป ยังอวัยวะต่างๆของร่างกายทำให้คุณได้รับพลังงานที่เต็มเปี่ยม  นอกจากเลือดแล้วยังมีน้ำเลืองที่ไหลเวียนได้ดีขึ้นสามารถที่จะขับสารพิษ ต่างๆ  ในร่างกายออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจานั้นการออกกำลังกายจะได้รับออกซิเจนเข้าไปในเซลล์จึงทำให้มีช่องว่าง สารพิษและเซลล์มากขึ้น  จนสามารถที่จะขับสารพิษออกไปตามรูขุมขนในรูปของเหงื่อได้เร็วทำให้ลดการตก ค้างของสารพิษด้วย                   นอนหลับที่ดีขึ้น  ก่อนนอนประมาณ 3 ชั่วโมงสามารถที่จะทำให้นอนหลับได้ดีขึ้น … Read More »